Yêu cầu vận chuyển

Gửi công ty Saigon Services Jointstock Company

Tôi là

Số điện thoại

Email

Tôi muốn gửi yêu cầu nhập hàng từ Thái Lan về Việt Nam theo yêu cầu sau:

Loại hàng hóa

Số lượng

Chi tiết yêu cầu

.

Đánh giá của khách hàng


96 %

4 %

0 %
Xem tất cả Hài Lòng Không ý kiến Không hài lòng Đóng
http://ssjc.com.vn/module/feedback/check.php

Hỗ trợ

Hỗ trợ mua hàng

Điện thoại:

Hỗ trợ hàng nhập

Điện thoại:

Thành viên

Đăng ký thành viên - Quên mật khẩu

Liên kết MXH

gửi hàng đi úc