Yêu cầu vận chuyển

Gửi công ty Saigon Services Jointstock Company

Tôi là

Số điện thoại

Email

Tôi muốn gửi yêu cầu nhập hàng từ Thái Lan về Việt Nam theo yêu cầu sau:

Loại hàng hóa

Số lượng

Chi tiết yêu cầu

.