Xử lý với hàng không chuyển phát được

Thời gian đăng: 05-06-2014 | Danh mục:

Điều khoản sử dụng

Với hàng hóa không không chuyển phát được sẽ áp dụng quy định như sau

Xử lý hàng gửi trong trường hợp không phát được:

+ Nếu không có yêu cầu đặc biệt, bưu gửi được phát tại địa chỉ người nhận tối đa 03 lần.

+ Đối với địa chỉ là các tổ chức, cơ quan, đoàn thể chỉ thực hiện phát đến bộ phận văn thư, hành chính, thường trực, bảo vệ, người được ủy quyền hoặc theo đề nghị của tổ chức cơ quan đó.

+ Đối với bưu gửi đi quốc tế thực hiện theo quy định riêng của các hãng vận chuyển từng nước và của liên minh bưu chính thế giới.